Rekrutacja krok po kroku.

Usługa rekrutacji skierowana do pracodawców, którzy: nie mają przestrzeni czasowej na realizacją pełnego procesu rekrutacji , nie mają pracowników z umiejętnościami i kompetencjami rekrutera, dla firm, które poszukują pracownika na nowo tworzone stanowisko pracy, dla firm, których procesy rekrutacji nie przynosiły efektu w postaci napływu ofert lub spotkań rekrutacyjnych, dla firm, które mierzą się z rotacją. Opcjonalnie usługa onboardingu: dla firm, które dotychczas nie stosowały kultury onboardingu,…

Wsparcie procesu sprzedaży

Sprzedaż.

Pomagam zwiększyć sprzedaż oraz budować skuteczne zespoły sprzedażowe poprzez działania realizowane w formie szkoleń/ usług doradczych/sesji indywidualnych. Potrzeba wsparcia sprzedaży najczęściej pojawia się w sytuacjach: konieczności uzupełnienia lub wyrównania kompetencji sprzedażowych wśród członków zespołu, potrzeb integracyjnych wspartych aktywnością rozwojową i potrzebą przełamania rutyny codzienności sprzedażowej, potrzeb inwestycji motywacyjno-edukacyjnej dla poszczególnych członków zespołu/zespołów, braku realizacji założeń budżetowych. Każdy z powyższych punktów…

Optymalizacja kosztów

Optymalizacja kosztów.

Koszty są  jednym z  kluczowych obszarów, które wpływają na działalność firmy i z tego powodu każdy przedsiębiorca chętnie poznaje rozwiązania, które umożliwiają ich minimalizację. Moje doświadczenie i długoletnia praktyka pracy z wieloma firmami pozwoliły zaobserwować, że nawet drobne zmiany znacząco mogą podnieść efektywność pracy, która docelowo przekłada się na wysokość przychodu.  Dlatego oferuję wsparcie związane z: identyfikacją barier występujących  wewnątrz organizacji ( m.in. organizacja czasu…

Konsultacja dotycząca konstrukcji CV

Konsultacja dotycząca konstrukcji CV.

Na temat konstrukcji CV powstało wiele materiałów i nie ma idealnego szablonu, który sprawi, że otrzymamy wymarzoną pracę. Natomiast faktem jest, że dobrze skonstruowane CV to pisemna wizytówka kandydata, która zwiększa szanse otrzymania zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną. W konsekwencji treść CV jest ważna, żeby w ogóle pojawić się na rozmowie natomiast spójność CV z treścią/przebiegiem rozmowy rekrutacyjnej decyduje o zatrudnieniu. Dla kogo konsultacja? dla osób, które pomimo wielu prób nie otrzymują zaproszeń…

Konsultacja dotycząca przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej.

Podczas 1,5 godzinnego spotkania ze mną: Dowiesz się, na co zwracać uwagę podczas spotkania, aby dobrze zaprezentować się na rozmowie kwalifikacyjnej. Moc pytań:– w  jaki sposób odpowiadać na zadawane pytania,– co mówią o Tobie pytania zadawane przez Ciebie i dlaczego warto je zadawać.  Na co zwrócić uwagę podczas omawiania doświadczenia:– jak mówić o swoim doświadczeniu,– jak mówić o częstych zmianach pracy,– jak mówić o długoletnim zatrudnieniu i braku awansów,– jak mówić…

Zarządzanie stresem i emocjami - stres jako katalizator zaangażowania lub hamulec aktywności

Sesja objaśniająco-rozwojowa do raportu MAXIE DISC® przeprowadzona przez certyfikowanego konsultanta.

Podczas 1,5 godzinnej sesji dowiesz się: Twoje atuty i możliwości ich wykorzystywania, Łatwo przyszło – łatwo poszło. Dlaczego warto doskonalić swoje talenty! Zerowa efektywność – skąd się bierze i dlaczego nie zawsze z lenistwa? Plan satysfakcji z życia i pracy. Czy to się może udać? Zachowania adaptowane a zachowania naturalne. Czym są i jak je świadomie wykorzystać. Kwestionariusz wypełniasz on-line, raport otrzymujesz na e-mail, a następnie umawiamy się na sesję objaśniająco-rozwojową.

Mentoring zawodowy

Mentoring zawodowy.

Łatwo ulec złudzeniu, że dobrze skonstruowane CV pomaga znaleźć wymarzoną pracę. Ten rodzaj obietnicy jest widoczny często w wielu reklamach promujących kursy skutecznego tworzenia CV.  Dobrze napisane CV ułatwia pozyskanie zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną, jednak nie gwarantuje jej zdobycia. Ważny jest całokształt przygotowania do procesu rekrutacyjnego, który składa się z kilku etapów:  1. Określenie interesujących stanowisk i potencjalnych firm. podział stanowisk z uwagi:– na doświadczenie…

REKRUTACYJNE KNOW-HOW - proces rekrutacji od A do Z

REKRUTACYJNE KNOW-HOW – proces rekrutacji od A do Z.

Cel edukacyjny: Dla osób uczestniczących w programie mają być realnym wsparciem edukacyjnym rozwijającym umiejętności rekrutera. Bazują na aktualnej wiedzy w stosunku do wciąż zmieniającego się rynku pracy. Stanowią rodzaj przewodnika i podpowiedzi wspartych na praktycznym doświadczeniu prowadzącego: w skutecznym pozyskiwaniu kandydatów (ponad 2 tys. przeprowadzonych rozmów rekrutacyjnych w skali 8 lat),  w sposobach radzenia sobie z sytuacjami trudnymi, w kształtowaniu  EB pracodawcy, mającego bezpośredni wpływ na jakość…

Efektywna komunikacja w biznesie - współpraca i osiąganie celów.

Efektywna komunikacja w biznesie – współpraca i osiąganie celów.

Cel edukacyjny: Komunikacja jest obszarem, który występuje u każdej osoby niezależnie od funkcji jaką pełni. Komunikujemy się absolutnie wszyscy, nawet milcząc. Założenia programowe warsztatu zakładają w szczególności zagadnienia dotyczące środowiska biznesowego na linii szef-pracownik-współpracownik-klient. Udział w warsztacie ma przynieść uczestnikowi świadomość, wiedzę i umiejętności z zakresu: budowania komunikacji opartej na wartościach, jakimi jest współpraca, partnerskie relacje, zaufanie i szacunek, wykształcenia stylu komunikowania się w sposób spójny, otwarty…

Wartości lidera  i ich wpływ na skuteczne zarządzanie zespołem. Warsztat kompetencji menedżerskich

Wartości lidera  i ich wpływ na skuteczne zarządzanie zespołem. Warsztat kompetencji menedżerskich.

Cel edukacyjny: warsztat skoncentrowany jest na doskonaleniu i rozwoju kompetencji menedżerskich oraz zwiększeniu świadomości nowoczesnej roli menedżera. Podstawowym obszarem w zarządzanym zespole jest wypracowanie: współodpowiedzialności w osiąganiu celów, komunikacji opartej na wzajemnym szacunku, zaufaniu, otwartości i lojalności, umiejętności analizy podejmowanych działań, obserwacji i wniosków. Dla kogo: dla osób zarządzających i menedżerów zespołów, dla nowo mianowanych/awansowanych menedżerów zespołów, dla menedżerów z trudnym zespołem, jako klucz do wypracowania/przełamania…