Efektywna komunikacja w biznesie - współpraca i osiąganie celów.

Cel edukacyjny:

Komunikacja jest obszarem, który występuje u każdej osoby niezależnie od funkcji jaką pełni. Komunikujemy się absolutnie wszyscy, nawet milcząc. Założenia programowe warsztatu zakładają w szczególności zagadnienia dotyczące środowiska biznesowego na linii szef-pracownik-współpracownik-klient.

Udział w warsztacie ma przynieść uczestnikowi świadomość, wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • budowania komunikacji opartej na wartościach, jakimi jest współpraca, partnerskie relacje, zaufanie i szacunek,
 • wykształcenia stylu komunikowania się w sposób spójny, otwarty dążący do  porozumienia w kontaktach międzyludzkich,
 • osiągania skuteczności w realizacji celów i założeń z zachowaniem etyki w biznesie.

Dla kogo:

 • dla menedżerów zainteresowanych skuteczną komunikacją w zespole,
 • dla nowo powstałych zespołów, dla potrzeb szybszego poznania swoich stylów pracy i właściwej komunikacji,
 • dla menedżerów chcących określić potencjał kompetencji miękkich wśród członków zespołu,
 • dla osób potrzebujących wzmocnić świadomość istnienia różnic i wykształcenia umiejętności dobrego komunikowania się w uwzględnieniem tej różnorodności,
 • dla firm chcących zintegrować zespoły przy wykorzystaniu waloru edukacyjnego warsztatów,
 • dla handlowców, działów obsługi, marketingu i osób, które dążą do większej skuteczności.

Program:

1. Przekazywanie informacji w sposób jasny, prosty i zrozumiały:

 • parafraza, jako potwierdzenie rozumienia intencji,
 • negatywna informacja zwrotna a konstruktywna krytyka,
 • feedback, jako status określający  “co się dzieje”,

2. Komunikacja w oparciu o 4 style zachowań (metoda MAXIE DISC®):

 • różnice w stylach zachowań,
 • wady i zalety skrajności w stylach zachowań,
 • projekcje odbioru komunikatu a fakty.

3. Znajomość własnego stylu komunikacji:

 • autoanaliza i odkrycie własnego stylu,
 • weryfikacja braków kompetencyjnych i gdzie ich szukać,
 • typologia zachowań a rodzaj wykonywanej pracy.

4. Umiejętność dopasowania komunikatu do odbiorcy:

 • właściwy odbiór intencji nadawcy,
 • w oparciu o style zachowań MaxieDISC®,
 • podział odbiorców na : słuchowców, wzrokowców i kinestetyków.

5. Efektywna komunikacja a bariery komunikacyjne:

 • metaprogram ilościowy: dlaczego nie każdy jest na jeden raz?
 • kiedy metaprogram na problem jest dobry a metaprogram na działanie zły,
 • sztuka obrażania czyli wjazd na ego.

6. Jak się porozumieć, gdy brak „chemii,” – komunikacja oparta na wzajemnym szacunku i empatii:

 • świadomość istnienia różnic i kodów porozumiewania,
 • tolerancja dla różnych celów i potrzeb,
 • zasada win-win.

7. Fakty a interpretacja oparta na emocjach – skąd się biorą zniekształcenia w komunikacji i jak je minimalizować?

 •  pułapki myślenia, czyli efekt rogów diabła i aureoli anioła,
 • jak mówić, żeby nas słuchano,
 • “Wiek propagandy” – A. Pratkanis, E.Aronson – manipulacja a wywieranie wpływu (książka do polecenia).

8. Aktywne słuchanie ze zrozumieniem – identyfikacja potrzeb rozmówcy.

9. Prowadzenie dialogu poprzez zadawanie pytań:

 • rodzaje pytań i ich przykłady,
 • cel zadawania pytań i feedback.

Szkolenie dwudniowe – 16 godzin.