REKRUTACYJNE KNOW-HOW - proces rekrutacji od A do Z

Cel edukacyjny:

Dla osób uczestniczących w programie mają być realnym wsparciem edukacyjnym rozwijającym umiejętności rekrutera. Bazują na aktualnej wiedzy w stosunku do wciąż zmieniającego się rynku pracy. Stanowią rodzaj przewodnika i podpowiedzi wspartych na praktycznym doświadczeniu prowadzącego:

 • w skutecznym pozyskiwaniu kandydatów (ponad 2 tys. przeprowadzonych rozmów rekrutacyjnych w skali 8 lat), 
 • w sposobach radzenia sobie z sytuacjami trudnymi,
 • w kształtowaniu  EB pracodawcy, mającego bezpośredni wpływ na jakość pracy rekrutera.

Dla kogo:

 • dla osób, które rozważają pracę w rekrutacji i chcą zweryfikować własne wyobrażenia tego zawodu z realiami codziennych zadań,
 • dla osób rozpoczynających pracę w tym zawodzie i oczekujących wskazówek w jaki sposób mierzyć się z najczęściej spotykanymi sytuacjami i jak planować działania,
 • dla rekruterów, poszukujących inspiracji i pomysłów skutecznego pozyskiwania kandydatów.

Program:

I. Przygotowanie do procesu rekrutacji: 

1. Rynek pracy – oczekiwania pracodawców vs oczekiwania kandydatów:

 • między młotem a kowadłem, sytuacja bez wyjścia czy wyzwanie,

2. Różnice pokoleniowe – wymysł czasów czy realny problem:

 • kultura organizacyjna i sposoby komunikacji z kandydatami,
 • weryfikacja dopasowania kandydata na poziomie wartości,
 • oczekiwania kandydatów wynikające z różnic pokoleniowych. 

3. Profil kandydata – kogo szukamy?

 • określenie poszukiwanych kompetencji z podziałem na absolutnie niezbędne i te pożądane, 
 • opracowanie typu osobowości pod kątem dopasowania do stanowiska pracy i brakujących kompetencji w zespole.

4. Mocne i słabe strony pracodawcy – kiedy i dlaczego warto o nich rozmawiać?

 • skuteczność procesu rekrutacji,
 • motywacja wewnętrzna kandydata do podjęcia pracy,
 • czynniki rekompensujące słabe strony oferty.
II. Rozpoczęcie procesu – selekcja wstępna:

1. Ogłoszenie o pracę – kluczowe elementy dobrego ogłoszenia:

 • krótkie bio firmy i nazwa stanowiska,
 • zakres obowiązków, kompetencji i umiejętności wymaganych na danym stanowisku,
 • oferta pracodawcy dla kandydata,
 • kontakt do rekrutera, 
 • informacja dotycząca spodziewanego terminu i formy odpowiedzi na nadsyłane CV.

2. Źródła pozyskiwania kandydatów – agencje doradztwa personalnego, ogłoszenia lokalne, portale pracy, media społecznościowe (platformy zawodowe, grupy branżowe, fora dyskusyjne, bezpośrednie wyszukiwanie), rekomendacje, spotkania branżowe – targi, konferencje.

3. Publikacja ogłoszenia o pracę – dopasowanie źródeł pozyskiwania kandydatów do stanowiska pracy i oczekiwanych kompetencji.

4. Prawne aspekty pozyskiwania danych osobowych od kandydata (RODO). 

5. Wstępna selekcja kandydatów na podstawie CV w odniesieniu do oczekiwań na danym stanowisku:

 • pułapki stereotypów branżowych i efekt rogów lub aureoli,
 • na co zwrócić uwagę czytając CV,
 • statystyka w procesach rekrutacji a błędne wnioskowanie, czyli liczby nie kłamią, człowiek może się mylić.

6. Ważne punkty rozmowy telefonicznej: 

 • forma zaproszenia na spotkanie/rozmowę rekrutacyjną,
 • czas trwania rozmowy i etapy jej przebiegu,
 • dbałość o kontakt z kandydatem w trakcie procesu.

7. Feedback – wizerunkowy klucz EB i złoty Grall większości procesów rekrutacyjnych.

III. Wywiad behawioralny i kompetencyjny w praktyce:

1. Rola pytań w trakcie rozmowy rekrutacyjnej:

 • wnioskowanie na podstawie wywiadu behawioralnego,
 • potencjał kandydata w oparciu o weryfikację kompetencji,
 • weryfikacja dopasowania typu osobowości do zespołu i wartości firmy.

2. Dyskryminacja kandydatów i konsekwencje z nią związane:

 • znajomość prawa pracy,
 • pytania a stojące za nimi intencje; jaką wartość wniesie odpowiedź,
 • zagrożenia dla firmy i rekrutera związane z jakością postawionych pytań.

3. Obiektywna ocena kandydatów – analiza własnych spostrzeżeń i emocji vs fakty na podstawie zebranego materiału.

4. „Sprzedaż” oferty pracy, zastosowanie języka korzyści, określenie  wstępnych oczekiwań finansowych.

5. Ustalenie potrzeb kandydata – must have procesu rekrutacji:

 • stworzenie szans na skuteczny proces rekrutacji,
 • materiał do prowadzenia pracownika, planowania jego rozwoju lub narzędzi motywacyjnych.

6. Podsumowanie rozmowy kwalifikacyjnej:

 • krótki feedback i ustalenie kolejnych kroków,
 • podziękowanie za udział w procesie i poświęcony czas,
 • dbałość o EB firmy i marki osobistej jako profesjonalnego rekrutera.
IV. Wybór i adaptacja kandydata w firmie, czyli okres próbny jako ostatni etap skutecznej rekrutacji.

1. Omówienie warunków współpracy i negocjacje w tym obszarze:

 • omówienie zakresu obowiązków na danym stanowisku,
 • ustalenie oczekiwań i stylu pracy, sposobów rozliczania pracy,
 • omówienie oferty finansowej kandydata,
 • ustalenie przestrzeni negocjacyjnej,
 • podpisanie umowy.

2. Odpowiedzi do kandydatów, którzy zostali odrzuceni na końcowym etapie rekrutacji.

3. Kompleksowe spojrzenie na „cykl życia pracownika w organizacji”:

 • prognoza czasu wdrożenia pracownika,
 • świadomość etapów pracy pracownika, 
 • zaplanowanie okresów oceny i szans na korektę,
 • decyzja o kontynuacji współpracy lub jej zakończeniu.

4. Onboarding i odpowiedzialność pracodawcy za właściwe wdrożenie:

 • plan wdrożenia pracownika i egzekwowanie działań,
 • wyznaczenie opiekuna i weryfikacja poprawności wdrożenia,
 • ocena prawidłowości wdrożenia i potencjału kandydata,
 • świadomość kosztów braku dbałości o właściwy onboarding.

5. Koniec okresu próbnego i co dalej?

 • analiza czynników wpływających bezpośrednio na pracę zatrudnionego pracownika (czynniki zależne i niezależne),
 • ocena skuteczności działań po stronie pracodawcy i pracownika: sukces, porażka czy okres naprawczy?
 • decyzja o kontynuacji współpracy lub jej zakończeniu.

Szkolenie dwudniowe – 16 godzin.