REKRUTACYJNE KNOW-HOW - proces rekrutacji od A do Z
REKRUTACYJNE KNOW-HOW – proces rekrutacji od A do Z.

Cel edukacyjny: Dla osób uczestniczących w programie mają być realnym wsparciem edukacyjnym rozwijającym umiejętności rekrutera. Bazują na aktualnej wiedzy w stosunku do wciąż zmieniającego się rynku pracy. Stanowią rodzaj przewodnika i podpowiedzi wspartych na praktycznym doświadczeniu prowadzącego: w skutecznym pozyskiwaniu kandydatów (ponad 2 tys. przeprowadzonych rozmów rekrutacyjnych w skali 8 lat),  w sposobach radzenia sobie z sytuacjami trudnymi, w kształtowaniu  EB pracodawcy, mającego bezpośredni wpływ na jakość…

Efektywna komunikacja w biznesie - współpraca i osiąganie celów.
Efektywna komunikacja w biznesie – współpraca i osiąganie celów.

Cel edukacyjny: Komunikacja jest obszarem, który występuje u każdej osoby niezależnie od funkcji jaką pełni. Komunikujemy się absolutnie wszyscy, nawet milcząc. Założenia programowe warsztatu zakładają w szczególności zagadnienia dotyczące środowiska biznesowego na linii szef-pracownik-współpracownik-klient. Udział w warsztacie ma przynieść uczestnikowi świadomość, wiedzę i umiejętności z zakresu: budowania komunikacji opartej na wartościach, jakimi jest współpraca, partnerskie relacje, zaufanie i szacunek, wykształcenia stylu komunikowania się w sposób spójny, otwarty…

Wartości lidera  i ich wpływ na skuteczne zarządzanie zespołem. Warsztat kompetencji menedżerskich
Wartości lidera  i ich wpływ na skuteczne zarządzanie zespołem. Warsztat kompetencji menedżerskich.

Cel edukacyjny: warsztat skoncentrowany jest na doskonaleniu i rozwoju kompetencji menedżerskich oraz zwiększeniu świadomości nowoczesnej roli menedżera. Podstawowym obszarem w zarządzanym zespole jest wypracowanie: współodpowiedzialności w osiąganiu celów, komunikacji opartej na wzajemnym szacunku, zaufaniu, otwartości i lojalności, umiejętności analizy podejmowanych działań, obserwacji i wniosków. Dla kogo: dla osób zarządzających i menedżerów zespołów, dla nowo mianowanych/awansowanych menedżerów zespołów, dla menedżerów z trudnym zespołem, jako klucz do wypracowania/przełamania…

Poziom I - TECHNIKI SPRZEDAŻY - sprzedaż B2B
Poziom I – TECHNIKI SPRZEDAŻY – sprzedaż B2B.

Cel edukacyjny: Po warsztacie zdobędziesz wiedzę z zakresu: wykorzystywania narzędzi sprzedażowych, świadomości funkcjonowania procesu sprzedaży, wpływu emocji na proces sprzedaży i relacje z klientami, organizacji pracy handlowca pod kątem procesu sprzedaży. Dla kogo:  szkolenie przeznaczone jest nowo awansowanych specjalistów ds. sprzedaży, handlowców, chcących zaaktualizować wiedzę z zakresu technik sprzedaży, zespołów sprzedażowych łączących doświadczonych i początkujących handlowców jako forma edukacyjno-integracyjna, wsparta wymianą doświadczeń. Program: 1.…

Poziom II - Rozwój kompetencji sprzedażowych – wpływ na efektywność działu handlowego
Poziom II – Rozwój kompetencji sprzedażowych – wpływ na efektywność działu handlowego.

Cel edukacyjny: Po warsztacie zdobędziesz wiedzę w zakresie: koniecznych kompetencji na stanowiskach sprzedażowych, świadomości, które kompetencje wymagają rozwoju. Dla kogo: szkolenie przeznaczone jest dla menedżerów zespołów sprzedażowych, specjalistów ds. sprzedaży, dla których klientem jest obszar B2B ze strategią sprzedaży doradczej. Program: 1. Definicja kompetencji: holistyczny podział kompetencji i typologia wg F.delamare Le Deist i J. Wintertona (poznawcze, metakompetencje, funkcjonalne, społeczne), struktura kompetencji pracowniczych, charakterystyka…

Zarządzanie czasem - skuteczny plan i realizacja zadań
Zarządzanie czasem – skuteczny plan i realizacja zadań.

Cel edukacyjny: Nabycie praktycznych umiejętności planowania i organizacji czasu pracy, określania priorytetów, zarządzania własnym czasem, umiejętności pracy pod presją czasu, likwidacji czynników zakłócających pracę. Dla kogo: dla wszystkich osób, którym zależy na poprawieniu swojej efektywności w zakresie zarządzania czasem. Program: 1. Czym jest czas – znaczenie efektywności we współczesnej rzeczywistości: wymiar uważności, wartość czasu i straconych złotówek, wartość kompetencji vs wartość pracy.…

Zarządzanie stresem i emocjami - stres jako katalizator zaangażowania lub hamulec aktywności
Zarządzanie stresem i emocjami – stres jako katalizator zaangażowania lub hamulec aktywności.

Cel edukacyjny: Warsztat skierowany jest do osób, które czują, że stres jest naturalną cechą towarzyszącą każdemu – nie zniknie  i chcą: nauczyć się pracy z nim w taki sposób, żeby wykorzystać drzemiący w nim potencjał,  zamienić stres negatywny i paraliżujący na aktywne działanie, wzmocnić odporność psychiczną. Program: 1. Polowanie na mamuty a praca w miejskiej dżungli – narodziny i ewolucja stresu: definicja stresu,  stres dawniej i dziś, jasna i ciemna strona…

Odporność psychiczna, jako pancerz ochronny człowieka  - fikcja czy rzeczywistość
Odporność psychiczna, jako pancerz ochronny człowieka  – fikcja czy rzeczywistość.

Cel edukacyjny: Zwiększenie świadomości znaczenia stresu i przenikania go pomiędzy obszarem zawodowym i prywatnym.  W ślad za tą wiedzą kolejnym krokiem jest wykształcenie wśród uczestników: umiejętności rozpoznawania obszarów kondycji psychicznej, która bezpośrednio wpływa na jakość życia i efektywność działań zawodowych, umiejętności kontroli i zarządzania emocjami w sytuacjach newralgicznych, umiejętności wykorzystania narzędzi wzmacniających odporność psychiczną, metod budowania odporności psychicznej. Dla kogo: dotyczy wszystkich osób, dla których uczucie stresu…

Interesuje Cię moja oferta?

Sprawdź teraz, co może przynieść Ci współpraca ze mną.