Wartości lidera  i ich wpływ na skuteczne zarządzanie zespołem. Warsztat kompetencji menedżerskich

Cel edukacyjny:

warsztat skoncentrowany jest na doskonaleniu i rozwoju kompetencji menedżerskich oraz zwiększeniu świadomości nowoczesnej roli menedżera. Podstawowym obszarem w zarządzanym zespole jest wypracowanie:

 • współodpowiedzialności w osiąganiu celów,
 • komunikacji opartej na wzajemnym szacunku, zaufaniu, otwartości i lojalności,
 • umiejętności analizy podejmowanych działań, obserwacji i wniosków.

Dla kogo:

 • dla osób zarządzających i menedżerów zespołów,
 • dla nowo mianowanych/awansowanych menedżerów zespołów,
 • dla menedżerów z trudnym zespołem, jako klucz do wypracowania/przełamania impasu,
 • dla menedżerów chcących zweryfikować/uaktualnić swoją wiedzę.

Program:

1. Rola menedżera jako lidera w zarządzaniu zespołem:

 • komunikacja wartości i etyka zawodu,
 • ustalenie luk kompetencyjnych w zespole,
 • budowa zespołu wg doboru koniecznych kompetencji,
 • określenie niezbędnych narzędzi do skutecznej pracy,
 • koordynacja pracy zespołu z określeniem ryzyk i potencjału biznesu,
 • postawa menedżera w kontekście zjawiska demotywacji i motywacji,
 • onboarding pracowników i codzienna kultura feedbacku.

2. Style zarządzania oraz ich wpływ na realizację celów:

 • analiza stylów zarządzania na przykładzie różnych zespołów,
 • dopasowanie stylu zarządzania w zależności od potrzeb organizacji,
 • styl zarządzania a długość realizacji procesów.

3. Współczesne kompetencje niezbędne do efektywnego zarządzania zespołem:

 • styl przywództwa,
 • pokoleniowe podziały pracowników a sposób komunikacji z zespołem,
 • umiejętność budowania atmosfery zaangażowania i motywacji.

4. Budowanie autorytetu lidera w zespole:

 • wiarygodność, zaufanie  i transparentność w zespole,
 • przyjęcie odpowiedzialności za zespół i wyniki,
 • praca “od – do”  a zaangażowanie,
 • lider z funkcji a lider tytularny.

5. Sposoby na skuteczne delegowanie zadań oraz ich egzekwowanie:

 • jak wykształcić współodpowiedzialność za wyniki,
 • przypisanie zadań pod kątem najlepszych kompetencji w zespole,
 • cykliczne statusy, planu i korekty do planów,
 • narzędzia wsparcia,
 • konsekwencje braku realizacji zadań.

6.Stosowanie komunikatów pozytywnych: od instruowania poprzez konsultowanie do wspierania pracowników:

 • intencje pozytywnej komunikacji i wiarygodność przekazu,
 • dbałość o atmosferę miejsca pracy i dobry nastrój,
 • dbałość o kulturę życzliwości i wspierania.

7. Konstruktywna informacja zwrotna jako narzędzie służące do rozwoju pracowników:

 • wykształcenie nawyków związanych z kulturą feedbacku,
 • jak budować motywujący komunikat,
 • jak informować o zastrzeżeniach wobec jakości pracy pracownika.

8. Motywowanie pracowników w oparciu o atmosferę zaufania i współpracy w zespole:

 • ustalenie czynników motywacyjnych u każdego członka zespołu,
 • planowanie cyklicznych krótkich spotkań podsumowujących,
 • kultura otwartych drzwi i dostępność menedżera,
 • rywalizacja w zespole jako pozytywny czynnik wzmacniający efektywność,
 • kultura transparentności, argumentacji i rozwiązań w miejsce obaw i subiektywnej oceny.

9. Zarządzanie różnorodnością w zespole:

 • zbadanie oczekiwań każdej z grup,
 • dopasowanie czynników motywacyjnych do każdej z grup,
 • czytelna komunikacja i intencje,
 • sprawiedliwie nie znaczy to samo : weryfikacja realnych potrzeb pracowników.

10. Trudne sytuacje w zarządzaniu ludźmi – praca nad asertywnością:

 • kiedy trudno powiedzieć  lub przyjąć “nie” . Jak radzić sobie z sytuacją?
 • negatywna atmosfera miejsca pracy,
 • konflikt pracowniczy,
 • niedobory personalne i nadmiar pracowników,
 • dyscyplinowanie pracowników,
 • konieczność zwolnienia.

11. Rola emocji w pracy z ludźmi:

 • fakty w miejsce subiektywnej oceny,
 • analiza sytuacji , obserwacje i wnioskowanie.

12. Rozwiązywanie konfliktów w zespole:

 • konflikt, jako radar wczesnego ostrzegania,
 • ustalenie przyczyny konfliktu,
 • metody sprawnego zarządzania konfliktem,
 • konsekwencje konfliktu.

Szkolenie dwudniowe – 16 godzin.