Zarządzanie czasem - skuteczny plan i realizacja zadań

Cel edukacyjny:

Nabycie praktycznych umiejętności planowania i organizacji czasu pracy, określania priorytetów, zarządzania własnym czasem, umiejętności pracy pod presją czasu, likwidacji czynników zakłócających pracę.

Dla kogo:

 • dla wszystkich osób, którym zależy na poprawieniu swojej efektywności w zakresie zarządzania czasem.

Program:

1. Czym jest czas – znaczenie efektywności we współczesnej rzeczywistości:

 • wymiar uważności,
 • wartość czasu i straconych złotówek,
 • wartość kompetencji vs wartość pracy.

2. Analiza obecnego stylu pracy:

 • ocena produktywności osobistej vs rezultaty,
 • dbałość o work life balance,
 • nastawienie do pracy i zadań,
 • chaos i uporządkowanie.

3. Pozytywne i negatywne nawyki wpływające na naszą efektywność:

 • terminowość a spóźnianie, prokrastynacja,
 • porządek a chaos,
 • planowanie rezerw czasowych,
 • planowanie bloków/interwałów czasowych  – nie przeszkadzać,
 • kultura korespondencji mailowej (katalogi, temat, czas reakcji),
 • lista to do (lista do wykreślania zadań),
 • technika POMODORO,
 • technika KANBAN,
 • metodologia KAIZEN.

4. Złodzieje czasu – przyczyny oraz sposoby na radzenie sobie z nimi:

 • rozpraszacze: telefon, komunikator, mail.

5. Moi złodzieje czasu – praca na przykładach uczestników: 

 • ucieczka w inne zadania,
 • firmowy small talking jako argument firmowych relacji,
 • herbaciano/kawowe wycieczki,
 • social media, 
 • telefon do/od przyjaciela,
 • zbędna biurokracja,
 • chaos i wieczne porządki biurko/pulpit/katalogi,
 • prywata.

6. Prokrastynacja – odkładanie spraw na później – konsekwencje stosowania nawyku: 

 • presja czasu jako czynnik motywujący lub demotywujący,
 • zagrożenia prokrastynacji,
 • proces transformacji.

7. Efektywne wyznaczanie celów wg : techniki 3xP, SMART, NMW:

 • omówienie technik 3xP,
 • omówienie techniki SMART,
 • omówienie techniki  NMW – “nie ma wymówki” lub “No MATTER WHAT” (bez względu na wszystko):
  • postaw cel, 
  • ustal datę finalizacji!,
  • co dokładnie dziś zrobisz i o której godzinie, żeby go zrealizować? 
  • REALIZACJA.

8. Rozróżnienie zadań wg macierzy Eisenhowera.

9. Narzędzia do zarządzania czasem i zadaniami w firmie: 

 • kalendarz online, 
 • Evernote,
 • ASANA,
 • Trello.

10. Analiza własnych kompetencji w zakresie planowania- metody, techniki i zasady zarządzania czasem:

 • fotografia dnia pracy,
 • krzywa wydajności REFA,
 • efekt piły, 
 • koncepcja jedna rzecz,
 • zjedz tę żabę,
 • metoda cięcia na kawałki,
 • zasada 2 minut,
 • wycena wartości czasu.

11. Zarządzanie czasem we współpracy z innymi – delegowanie sposobem na zwiększenie efektywności zarządzania swoim czasem:

 • czas jako wartość i poszanowanie kultury szacunku dla czasu innych i swojego,
 • na czym polega sprawiedliwość w delegowaniu zadań,
 • problemy z delegowaniem zadań i jak sobie z nimi radzić.

Szkolenie dwudniowe – 16 godzin.