Zapraszam
do kontaktu

Porozmawiajmy o tym jak rozwinąć Twój biznes.

DH Consulting Dorota Herdzik

ul. Wolności 220, 37-403 Pysznica
woj. podkarpackie

  • Imię i nazwisko/Nazwa firmy

  • E-mail

  • Nr telefonu

  • Treść wiadomości


  • Na podstawie art. 13 ust 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119) – dalej zwane RODO informujemy, iż:

   1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dorota Herdzik, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą DH Consulting Dorota Herdzik, ul. Wolności 220, 37-403 Pysznica, NIP: 8652037447. Kontakt z administratorem – e-mail: dhconsulting.dherdzik@gmail.com lub tel. +48 783 120 220.

   2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość.

   3. Ponadto informujemy, że przysługuje Państwu szereg praw wynikających z RODO, a w szczególności prawo do wniesienia sprzeciwu na działania Administratora.

   4. Więcej informacji o prawach, które Państwu przysługują oraz o sposobach przetwarzania można znaleźć w polityce prywatności.