Mentoring zawodowy

Łatwo ulec złudzeniu, że dobrze skonstruowane CV pomaga znaleźć wymarzoną pracę. Ten rodzaj obietnicy jest widoczny często w wielu reklamach promujących kursy skutecznego tworzenia CV.  Dobrze napisane CV ułatwia pozyskanie zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną, jednak nie gwarantuje jej zdobycia. Ważny jest całokształt przygotowania do procesu rekrutacyjnego, który składa się z kilku etapów: 

1. Określenie interesujących stanowisk i potencjalnych firm.

 • podział stanowisk z uwagi:
  – na doświadczenie i kompetencje,
  – preferencje i oczekiwania,
  – podobieństwo specjalizacji w innych zawodach/ zawody pokrewne,
  – konkurencja w rekrutacji.
 • potencjał firm :
  – określenie lokalizacji,
  – struktura własnościowa,
  – wielkość firm, 
  – branża,
  – możliwości finansowe i benefity,
  – możliwości rozwoju poziomego lub pionowego.

2. Weryfikacja kluczowych kompetencji niezbędnych na danym stanowisku: 

 • określenie kompetencji na stanowiskach pierwszego wyboru,
 • określenie kompetencji na dotychczasowych stanowiskach.

3. Zdefiniowanie potencjału kandydata pod kątem posiadanych umiejętności i tych do pozyskania:

 • siatka kompetencji oczekiwanych vs posiadanych,
 • określenie obszaru kompetencji koniecznych do pozyskania.

4. Predyspozycje zawodowe kandydata na podstawie testu MAXIE DISC ® i wywiadu z kandydatem:

 • MAXIE DISC® – kwestionariusz + sesja objaśniająco-rozwojowa, 
 • określenie kluczowych kompetencji miękkich i twardych,
 • dopasowanie do wybranych stanowisk.

5. Przygotowanie CV pod kątem oczekiwanego stanowiska pracy:

 • w jaki sposób czytane jest CV przez rekrutera,
 • CV – jako forma wizytówki i wstęp do rozmowy,
 • kluczowe elementy CV,
 • narracja pod kątem dopasowania do stanowiska,
 • spójność CV  z rozmową kwalifikacyjną.

6. Kanały dotarcia do potencjalnego pracodawcy:

 • portale pracy i ogłoszenia,
 • platformy społecznościowe,
 • networking,
 • strony firmowe,
 • inicjatywa własna i bezpośredni kontakt z kierownikiem wybranego działu,
 • polecenia i rekomendacje.

7. Przygotowanie do rozmowy rekrutacyjnej w oparciu o doświadczenie oraz mocne i słabe strony kandydata:

 • analiza doświadczenia zawodowego – obserwacje i wnioski,
 • ustalenie silnych i słabych stron,
 • korzyści mocnych stron, 
 • sposoby zarządzania słabymi stronami.

Czy wiesz jakie są Twoje naturalne predyspozycje i w jakich zawodach najlepiej możesz się realizować? Jeśli chcesz, aby praca sprawiała Ci przyjemność, nie była tylko obowiązkiem i umożliwiała Ci stały rozwój oraz satysfakcjonowała Cię finansowo, warto poszukać pracy na stanowisku dopasowanym do swoich umiejętności i predyspozycji.