Odporność psychiczna, jako pancerz ochronny człowieka  - fikcja czy rzeczywistość

Cel edukacyjny:

Zwiększenie świadomości znaczenia stresu i przenikania go pomiędzy obszarem zawodowym i prywatnym.  W ślad za tą wiedzą kolejnym krokiem jest wykształcenie wśród uczestników:

 • umiejętności rozpoznawania obszarów kondycji psychicznej, która bezpośrednio wpływa na jakość życia i efektywność działań zawodowych,
 • umiejętności kontroli i zarządzania emocjami w sytuacjach newralgicznych,
 • umiejętności wykorzystania narzędzi wzmacniających odporność psychiczną,
 • metod budowania odporności psychicznej.

Dla kogo:

 • dotyczy wszystkich osób, dla których uczucie stresu jest dyskomfortem i obniża jakość życia,  
 • dla grup zawodowych szczególnie narażonych na sytuacje stresogenne,
 • dotychczas z mojego warsztatu korzystały grupy zawodowe: dyrektorzy, kierownicy, sprzedawcy, konsultanci.

Dzięki szkoleniu Uczestnicy:

 • nauczą się świadomej dbałości o odporność psychiczną, 
 • zaczną wykorzystywać narzędzia obniżające poziom stresu i regulować emocje u siebie i otoczenia, 
 • wykształcą poczucie sprawczości i poprawią swoje samopoczucie,
 • zbudują większy poziom motywacji i zaangażowania.

Program:

 • Emocje i uczucia – znaczenie różnic i wpływ na reakcje fizjologiczne,
 • Rodzaje stresu i krzywa przebiegu,
 • Wpływ otoczenia na poziom odporności psychicznej a czynniki indywidualne,
 • Plan dnia a poziom stresu – zachowanie równowagi pomiędzy psychiką a fizycznością,
 • Przekrój narzędzi i praktyk radzenia sobie z trudnymi emocjami i stresem,
 • Rozmowa ze sobą – racjonalizacja czyli pomiędzy projekcją a faktami,
 • Rola pytań wzmacniających – coaching jako narzędzie pozytywnej motywacji,
 • Ustalenie indywidualnych obszarów wzmacniania odporności psychicznej.

Szkolenie 1 dzień- 8 godzin.