Poziom I - TECHNIKI SPRZEDAŻY - sprzedaż B2B

Cel edukacyjny:

Po warsztacie zdobędziesz wiedzę z zakresu:

 • wykorzystywania narzędzi sprzedażowych,
 • świadomości funkcjonowania procesu sprzedaży,
 • wpływu emocji na proces sprzedaży i relacje z klientami,
 • organizacji pracy handlowca pod kątem procesu sprzedaży.

Dla kogo:

 •  szkolenie przeznaczone jest nowo awansowanych specjalistów ds. sprzedaży,
 • handlowców, chcących zaaktualizować wiedzę z zakresu technik sprzedaży,
 • zespołów sprzedażowych łączących doświadczonych i początkujących handlowców jako forma edukacyjno-integracyjna, wsparta wymianą doświadczeń.

Program:

1. Umiejętności nowoczesnego sprzedawcy:

 • nawigacja własnych przekonań i nastawienia w procesie sprzedaży,
 • rola asertywności w kształtowaniu argumentacji negocjacyjnej,
 • (auto) motywacja i pro aktywna postawa – metody budowania i utrzymywania w trudnych warunkach (długookresowych terminach, okresach kryzysu),
 • konsekwencja i samodyscyplina jako kluczowe czynniki warunkujące skuteczność.

2. Jak przerodzić pierwszy kontakt w trwałą relację na linii sprzedawca-klient:

 • papierek lakmusowy pierwszego wrażenia – reguła 15 sekund,
 • etyka sprzedaży w budowaniu wiarygodności i autentyczności, 
 • strategia relacji z klientem,
 • komunikacja – jako narzędzie wpływu w budowaniu efektywnej strategii sprzedażowej.

3. Klient – rozpoznanie i klasyfikacja:

 • ustalenie decydentów korelujących ze sprzedawaną usługą/produktem,
 • kluczowe obszary i cykl działania klienta vs potencjalne potrzeby,
 • język wartości w komunikacji sprzedażowej,
 • top lista najważniejszych pytań sprzedażowych,
 • kategoria potrzeb: rozwiązanie problemu, wygoda, inwestycja rozwojowa.

4. Konstrukcja i sprzedaż oferty:

 • 5 zasad budowania dobrej oferty i sposób jej prezentacji,
 • w jaki sposób budować wartości dla klienta w oparciu o cechy i korzyści produktu lub usługi,
 • narzędzia zwiększające sprzedaż – stosowanie rozwiązań cross i up- sellingowych.

5. Obiekcje klienta – Twój sprzedażowy Yoker:

 • co kryje się w zastrzeżeniach klienta,
 • rodzaje obiekcji klienta i dialog z nimi,
 • eliminacja zastrzeżeń klienta – jak to zrobić z klasą?
 • obrona ceny – sprzedaż poprzez wartości,
 • konkurencja – groźny przeciwnik czy zdrowa rywalizacja.

6. Finalizacja sprzedaży:

 • sygnały gotowości zakupu a ich brak  –  co robić?
 • uzyskanie decyzji/ deklaracji klienta – kiedy tak nie zawsze oznacza “tak”,
 • odmowa klienta – przełamywanie barier,
 • metody zamykania sprzedaży.

7. Opieka  posprzedażowa i reklamacje:

 • klient w natarciu – ostra krytyka i sposoby reakcji,
 • rozpoznawanie i radzenie sobie z naciskami ze strony klienta,
 • kontrola sytuacji w obliczu negatywnych emocji  i  stresujących okoliczności.

Szkolenie dwudniowe – 16 godzin.