Usługa rekrutacji skierowana do pracodawców, którzy:

 • nie mają przestrzeni czasowej na realizacją pełnego procesu rekrutacji ,
 • nie mają pracowników z umiejętnościami i kompetencjami rekrutera,
 • dla firm, które poszukują pracownika na nowo tworzone stanowisko pracy,
 • dla firm, których procesy rekrutacji nie przynosiły efektu w postaci napływu ofert lub spotkań rekrutacyjnych,
 • dla firm, które mierzą się z rotacją.

Opcjonalnie usługa onboardingu:

 • dla firm, które dotychczas nie stosowały kultury onboardingu,
 • dla firm, które nie mają przestrzeni czasowej do realizacji onboardingu,
 • dla firm, które chcą pozyskać wiedzę z zakresu realizacji procesu onboardingowego,
 • dla firm, które chcą ograniczyć ryzyko utraty pracownika po okresie próbnym.

Krok 1 : Spotkanie – omówienie procesu rekrutacji. 

Podczas wspólnej rozmowy zapoznam się ze specyfiką Twojej firmy, poznam Twoje potrzeby oraz oczekiwania, wspólnie określimy pożądany profil kandydata i wymagania względem niego oraz budżet :

 • określenie kompetencji kandydata z podziałem na twarde i miękkie,
 • ustalenie kompetencji kluczowych i pożądanych,
 • ustalenie oczekiwań wobec kandydata w zakresie doświadczenia,
 • określenie obowiązków kandydata i sposobu rozliczania,
 • określenie oferty finansowej i pozafinansowej dla kandydata,
 • określenie terminu zatrudnienia.

Krok 2 : Realizacja procesu rekrutacyjnego. 

Na podstawie otrzymanych informacji przygotuję oraz opublikuję ogłoszenia rekrutacyjne, a także rozpocznę działania „direct search”. Zweryfikuję otrzymane CV, przeprowadzę I etap rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami  i przedstawię Ci rekomendowanych kandydatów do II etapu, a Ty zdecydujesz, kogo ostatecznie zatrudnisz do swojej firmy:

 • pozyskiwanie CV zgodnych z profilem kandydata, 
 • selekcja CV + rozmowy wstępne ( I etap),
 • rekomendacja CV wg ustalonych kryteriów wyboru,
 • ustalenie spotkania rekrutacyjnego u docelowego pracodawcy,
 • ustalenie terminu decyzji i wiążącej odpowiedzi.

Krok 3 – opcjonalnie: Onboarding - zaplanowanie procesu wdrożenia nowego pracownika.  

Okres próbny jest czasem weryfikacji współpracy dla obydwu stron po którym następują decyzje o kontynuowaniu współpracy lub jej zakończeniu. To też niezmiernie ważny etap dla pracownika i pracodawcy pod kątem efektywnego i właściwie przeprowadzonego wdrożenia.

Pominięcie tego etapu lub niewłaściwe jego zaopiekowanie np. z braku czasu, braku standardów wdrożenia lub przekazanie odpowiedzialności za wdrożenie innemu pracownikowi z jednoczesnym brakiem weryfikacji poprawności jego przebiegu ma wpływ na efektywność pracy nowo zatrudnionej osoby i ta odpowiedzialność za wyniki jest również po stronie pracodawcy. 

Dobrze zaplanowany i wdrożony onboarding niesie ze korzyści po obydwu stronach zarówno dla pracownika jak i pracodawcy – wpływa znacząco na jakość pracy zatrudnionej osoby, jej motywację i zaangażowanie.

Pomogę Ci skutecznie przygotować i zaplanować plan wdrożenia pracownika:

 • żeby maksymalnie ograniczyć ryzyko utraty pracownika, 
 • dla satysfakcji i chęci kontynuacji współpracy po obydwu stronach, 
 • był maksymalnie zaopiekowany pod kątem wiedzy dotyczącej nowego stanowiska w celu ograniczenia niewystarczającej efektywności niebędącej od niego zależnej /niezależnej od niego.