Wsparcie procesu sprzedaży

Pomagam zwiększyć sprzedaż oraz budować skuteczne zespoły sprzedażowe poprzez działania realizowane w formie szkoleń/ usług doradczych/sesji indywidualnych. 
Potrzeba wsparcia sprzedaży najczęściej pojawia się w sytuacjach:

 • konieczności uzupełnienia lub wyrównania kompetencji sprzedażowych wśród członków zespołu,
 • potrzeb integracyjnych wspartych aktywnością rozwojową i potrzebą przełamania rutyny codzienności sprzedażowej,
 • potrzeb inwestycji motywacyjno-edukacyjnej dla poszczególnych członków zespołu/zespołów,
 • braku realizacji założeń budżetowych.

Każdy z powyższych punktów powstaje w wyniku braku należytego zaopiekowania się poniższymi obszarami:

 • analiza procesu sprzedażowego:
  • bada dopasowanie procesu sprzedażowego pod kątem rynku i klienta,
  • bada, czy proces sprzedażowy jest realizowany zgodnie z intencją firmy,
  • ustala korektę do procesu sprzedażowego,
 • analizą kompetencji sprzedażowych:
  • bada dopasowanie aktualnych kompetencji niezbędnych do skutecznej realizacji sprzedaży,
  • definiuje konieczne kompetencje,
  • ustala program uzupełniający dla zespołu sprzedażowego,
 • poszukiwaniem szans sprzedażowych,
  • definiuje rynek,
  • określa personę klienta i źródła dotarcia,
  • ustala mierniki badania efektywności,
  • ustala plan działania,
 • zarządzaniem relacjami z klientami,
  • ustala personę najczęściej spotykanego klienta, 
  • określa sposób zaopiekowania w pełnym procesie sprzedaży i obsługi posprzedażowej,
  • wprowadzenie do metodologii MaxieDisc® – w czym pomaga znajomość stylów zachowań.