Zarządzanie stresem i emocjami - stres jako katalizator zaangażowania lub hamulec aktywności

Cel edukacyjny:

Warsztat skierowany jest do osób, które czują, że stres jest naturalną cechą towarzyszącą każdemu – nie zniknie  i chcą:

 • nauczyć się pracy z nim w taki sposób, żeby wykorzystać drzemiący w nim potencjał, 
 • zamienić stres negatywny i paraliżujący na aktywne działanie,
 • wzmocnić odporność psychiczną.

Program:

1. Polowanie na mamuty a praca w miejskiej dżungli – narodziny i ewolucja stresu:

 • definicja stresu, 
 • stres dawniej i dziś,
 • jasna i ciemna strona stresu,
 • źródła występowania stresu.

2. Trzech jeźdźców Apokalipsy– dystres, eustres, neustres.

3. Rodzaje i reakcje na stres:

 • wpływ reakcji stresogennych na aktywność człowieka,
 • czas trwania sytuacji stresogennych i jego oddziaływanie na zdrowie, 
 • czynniki rozpoznające kategorię stresu.

4. Posłańcy złych wieści – objawy stresu w pracy:

 • zaangażowanie i motywacja pracownika,
 • zdrowie fizyczne i samopoczucie psychiczne,
 • charakter i skala emocji.

5. Emocje u władzy a stres (omówienie, praca w grupach):

 • sposób reakcji na stres w zależności od typu osobowości,
 • style komunikacji w sytuacjach stresowych, 
 • efektywność działania, 
 • empatia i wyrozumiałość – granice tolerancji.

6. Barometr stresu – o czym mówią wskaźniki pomiarów:

 • wpływ otoczenia na poziom stresu,
 • skutki przewlekłego stresu,
 • dekalog antystresowy.

7. Przykłady sytuacji stresogennych:

 • praca na przykładach uczestników warsztatu,
 • badanie jak radzimy sobie ze stresem,
 • omówienie wyników badań.

8. Oszukać przeznaczenie – sposoby radzenia sobie ze stresem:

 • fizjologia ciała i umysłu w kontekście wzajemnego oddziaływania,
 • dbałość o potencjał energetyczny: odżywianie i oddech,
 • dbałość o balans pomiędzy aktywnością fizyczna a psychiczną,
 • dbałość o regenerację i odpoczynek.

9. Wańka Wstańka – wpływ odporności psychicznej na radzenie sobie ze stresem:

 • granice odporności psychicznej i ich przekraczanie,
 • świadomość różnic naturalnych predyspozycji i doświadczeń życiowych,
 • czynniki wzmacniające odporność psychiczną.

Szkolenie jednodniowe – 8 godzin.